MEEDIA AKREDITEERIMINE ON AVATUD!

KÕIKIDELE AKREDITEERIMISVORMI TÄITNUTELE SAADETAKSE HILJEMALT 14. SEPTEMBRIKS E-MAILILE KINNITUS SELLE KOHTA, KAS AKREDITEERING ON VASTU VÕETUD VÕI MITTE.

MEELDETULETUS!

Hea foto- ja videograaf!

Rallirahvas on Sulle äärmiselt tänulik, et tänu Sinu pingutustele jõuab tuhandete silmapaarideni rallispordi võlu ja ilu. Selleks, et see nii ka jääks, on äärmiselt oluline, et ka Sina peaksid kinni ohutusnõuetest!

Autosport võib olla ohtlik ja seetõttu on äärmiselt oluline, et kõik osapooled järgiksid kehtestatud reegleid.

Ainult nii saame tagada sujuva ja meeldejääva rallielamuse nii fännidele, võistlejatele kui ka korraldusmeeskonnale.

Fotol on üks positiivne näide eeskujulikust TV-FOTO vestikandjast!

Foto- ja videograafide ohutusnõuded

Kuigi fotograafidele kehtivad võistlustel eriõigused, ei taga fotovest selle kandja ohutust. Seepärast peavad fotograafid olema võistlusel eriti ettevaatlikud.

Pildistamiseks vali koht, kus seismine on ohutu. Veendu, et sul on vaba põgenemistee ka juhuks, kui auto teelt välja sõidab.

Keelualad on need alad, kus viibimine oleks eriti ohtlik ja seetõttu ei ole sinna lubatud minna ka fotograafidel. Keelualad võivad olla näiteks väljasõidualad, samuti alad, kus puudub põgenemistee või siis kohad, kuhu täenäoliselt lendab auto rataste alt kive.

Mõned ohualade skeemid on toodud siin:

TV-FOTO vesti kandja õigused ja kohustused

 • Vesti kandjal on õigus viibida eespool kiiruskatsete trasse piiravaid ohutuslinte.
 • Vesti kandjal on keelatud viibida võistluse kinnises pargis (Parc Fermé-s), keelualadel ja kurvidest otseväljasõidualadel.
 • Vesti kandja peab alluma turvatöötajate korraldustele.
 • Taunitava käitumise korral võib tuvatöötaja anda EALi teada vesti numbri ning sellele võib järgneda vesti tagasinõudmine või edaspidisest vesti väljaandmisest keeldumine.
 • Vesti kandja kohustub:
  – mitte häirima võistluste sujuvat ohutut läbiviimist
  – mitte häirima võistlejaid ega seadma mitte mingil moel ohtu nende sooritust või elu- mitte häirima publikut
  – kandma vesti võistluste ajal nii, et see oleks selgelt nähtav ega poleks kaetud.
 • Vesti kandja vastutab ise enda elu, tervise ja töövahendite eest.
 • Vesti kandja ei ole subjektiks alaliitude kindlustuslepingute kolmandate osapooltena.
 • Vesti kandja võtab võistlusel viibimise ajaks endale vastutuse võimalike õnnetuste tagajärgede üle ning keeldub süüdistamast Eesti Autospordi Liitu, võistluse korraldajaid ja võistlejaid.
 • Vesti kandja kohustub jagama EAL’iga ülesvõetud materjali.
 • Vesti kandja kohustub täitma Pressifotograafide Liidu eetikakoodeksit.
Scroll to Top