OHUTUSINFO

1. JÄLGI RALLIT SELLEKS ETTENÄHTUD KOHTADES

Rangelt on keelatud viibida sildiga „KEELUALA“ märgitud tsoonides. Rallit on lubatud jälgida ainult selleks ettenähtud pealtvaatamisalades.

2. JÄRGI TURVATÖÖTAJA KORRALDUSI

Kõigi turvatöötajate korraldusi tuleb täita tingimusteta. Kui neilt või nullautodelt laekub korraldajatele info, et kiiruskatset ei saa ohutult läbi viia, jäetakse see kiiruskatse lihtsalt ära. Kui te näete ohtlikult käituvaid pealtvaatajaid, siis aidake neid korrale kutsuda ja teavitage sellistest isikutest turvatöötaja(id)t.

3. OLE RISTMIKEL ÄÄRMISELT ETTEVAATLIK

Enamasti suletakse ristmikel haru, kuhu võistlustrass ei lähe, turvalintidest moodustatud „ümbrikuga“. Paljud arvavad, et sellise ümbriku taga on ohutu seista – see on täiesti VALE! Sõitja võib kasutada „ümbrikut“ pidurdusmaaga eksimisel nn ohutuks väljasõidualaks ning auto võib läbida parast „ümbrikut” veel kümneid meetreid – näiteks pidurite rikke korral.

4. PEA MEELES, eT AUTODE AJAVAHE POLE ALATI ÜHESUGUNE

Kuigi üldjuhul stardivad autod minutiliste pauside järel, ei pruugi kiiruskatse lõpuosas see vahe enam selline olla. See on tingitud võistlejate erinevast kiirusest, tehnilistest probleemidest jne. Ärge kunagi eeldage, et võistlusauto möödumise järel on teil tee ületamiseks aega vähemalt minut.

5. VÕISTLUSRADA ON SUHTELINE MÕISTE

Autoralli kiiuskatsel pole tee sugugi üheselt mõistetav suurus. Autod võivad näiteks kurve lõigates ka teelt lahkuda ja teeperves peituvad “üllatused” nende suunda ootamatult muuta.

6. KUI RALLIAUTO VAJAB ABI, SIIS AITA MÕISTLIKULT

Kui auto vajab teele tagasi saamiseks abi, siis aidake võistlejaid läbimõeldult. Keegi aitajatest peaks suunama abistajaid ning jälgima ümbrust ka ohutuse tagamiseks. Arvestage sellega, et võistlejad on väljasõidu tõttu närvilised ning nende vaateväli on autos piiratud. Lapsed ei tohiks abistamises osaleda.

7. AVARII VÕIB JUHTUDA KA SIRGEL LÕIGUL

Võistlusauto võib teelt välja kihutada ka sirgel. See võib olla põhjustatud tehnilisest rikkest – kui näiteks auto vedrustus on mõnes eelnenud olukorras viga saanud. Selline viga ei pruugi ilmneda kohe, vaid mitmete, vahest isegi kümnete kilomeetrite parast. 

8. PARKIGE VASTUTUSTUNDLIKULT JA JÄRGIGE JUHISEID

Kui parkimine on korraldatud juurdepääsu ääres, siis parkige ainult ühele poole teed ja pöörake auto enne parkimist ringi. Arge ummistage kiiruskatseni viivat teed – juurdepääs kiiruskatsele ja sealt lahkumiseks peab jääma avatuks kogu võistluse vältel. Jälgige parkmiskorraldajate juhiseid.

9. OHTLIK POLE AINULT VÄLISKURV

Ohtlikud võivad olla ka sisekurvid ja pidurdusmaad. Sõitja võib eksida pidurdusmaa hindamisel või põhjustab ohtliku olukorra muutuv teekate. Sisekurvi võib auto söösta aga siis, kui sõitja siseneb kurvi külglibisemisega, kuid haardevõime taastub varem, kui sõitja seda eeldas. Arvestage seda oma kohavalikul ja jätke endale taganemistee

10. MIDA KIIREM KOHT, SEDA SUUREM OHT

Mida kiiremini liigub auto, seda suuremat ohtu ta endast kujutab. Eriti ohtlikud kohad on väliskurvid, trampliinid ja neile järgnevad kurvide kombinatsioonid. Sellistes kohtades jääb juhil väga vähe aega vea korrigeerimiseks ning pealtvaatajal ohu eest põgenemiseks. Jälgige rallit ohutust kaugusest, ärge olge raja poole seljaga ja arvestage, et näiteks kiirusel 200 km/h sõitev auto läbib ühe sekundiga 55 meetrit! Veenduge kohta valides, et saaksite võimaliku ohu korral sealt kiiresti põgeneda. 

11. SÕITJA EI NÄE SIND

Võidusõitja on keskendunud VAID sõitmisele, tema näeb ainult teed. Teel liikuvad pealtvaatajad pole legendis kirjas ja nendega kohtumine saab lõppeda ainult õnnetusega. Ületage võistlusrada selleks ette nähtud kohtades ja veenduge kindlasti, et ületamine on ohutu! Võistlusautod võivad tulla ka üksteise järel ja väga väikese vahega.

12. VÕTKE RAHULIKULT JA JÄLGIGE AMETLIKKE INFOKANALEID

Planeerige oma liikumisi piisava ajalise varuga. Teedel liigub palju autosid, arvestage võimalike seisakutega, parkimisele kuluva ajaga ja jätke piisav varu ka sobiva vaatamiskoha leidmiseks. Ametlik ralli raadio on operatiivseim kanal info saamiseks ummikute, võistluse seisakute, parkimise jne kohta.

Scroll to Top